Sēlpils pilskalns, 1964,
Sēlpils pagasts
Skats uz Līkummuižu, [193-],
Sēlpils pagasts
Līkummuiža. Bēru gājiens, [193-],
Sēlpils pagasts
Līkummuiža. Bāreņu nama darbinieki, [193-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pagasts. Mājas "Geriņi", [195-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pagasts. Mājas "Saulītes", 1956,
Sēlpils pagasts
Skats no Sēlijas stāvkrasta, 1961,
Sēlpils pagasts
Krustaleju saimnieki, [193-],
Sēlpils pagasts
Krusta līcis un Sēlpils stāvkrasts, 1961,
Sēlpils pagasts
Krusta līcis, 1961,
Sēlpils pagasts
Krusta līcis, 1961,
Sēlpils pagasts