Dzirnavas pie Valolas. Jumurda, [192-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. Lauku mājas, [193-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. Ainava, [194-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, 1910,
Jumurdas pagasts
Jumurdas ezers, 1900,
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, [190-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils klēts, [193-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. Vējava "Brilles", 1923,
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. Vējava. Ainava, [192-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, [194-],
Jumurdas pagasts
Jumurda, [193-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasts. Bākūža kalns, [193-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas skolas 5. klases meitenes, 1952,
Jumurdas pagasts