Sausnējas muižas klēts, 1928,
Sausnējas pagasts
Sausnējas muižas pils, 1928,
Sausnējas pagasts
Sausnējas muižas pils, 1928,
Sausnējas pagasts
Liepkalnes luterāņu baznīca, 1980,
Sausnējas pagasts
Sausnējas pagasta biedrības nams, [193-],
Sausnējas pagasts