Lielapguldes muižas pils, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muiža, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muižas pils, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muižas pils , [193-?],
Naudītes pagasts
Skolēni pie Lielapguldes muižas, [193-?],
Naudītes pagasts
Teņu vējdzirnavas, 1935,
Naudītes pagasts
Vecapguldes (Ānbones, Abgulde) muiža, [197-?],
Naudītes pagasts
Vecapguldes muiža, 2016,
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Vecapguldes muiža, [196-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts