Ēka Dūres muižā, 1929,
Lejasciema pagasts
Amšu muižas kalpu māja, 1975,
Lejasciema pagasts
Amšu muižas saimniecības ēkas, 1975,
Lejasciema pagasts
Lejasciema Kalna pagastskola, 1929,
Lejasciema pagasts
Meņģeļu krogs Sinoles pagastā, 1929,
Lejasciema pagasts
Puduļa krogs Dūres pagastā, 1929,
Lejasciema pagasts
Paideru ūdensdzirnavu slēgums, 1925,
Lejasciema pagasts
Paideru ūdensdzirnavas, 1915,
Lejasciema pagasts
Lejas ūdensdzirnavas, [191-],
Lejasciema pagasts
Prēdelenes krogs, 1978,
Lejasciema pagasts
Lejasmuižas krogs, [198-],
Lejasciema pagasts
Tilts pār Tirzas upi Lejasciemā, [193-],
Lejasciema pagasts
Tilts pār Tirzas upi Lejasciemā, 1918,
Lejasciema pagasts
Lejasciems, [192-],
Lejasciema pagasts