Tirzas luterāņu baznīca, [191-?],
Tirzas pagasts
Tirza. Ūdensdzirnavas, [192-],
Tirzas pagasts
Tirzas vecie kapi. Tirzas pagastā, [193-?],
Tirzas pagasts
Tirzas luteāņu baznīca. Altāris , [193-?],
Tirzas pagasts
Tirzas pagasts. Lugas iestudējums, 1924,
Tirzas pagasts
Tirzas pagasts. Tirzas mācītājmuiža, [192-?],
Tirzas pagasts
Jaunatnes diena Tirzā, [193-?],
Tirzas pagasts
Spodrības dienas Tirzas pagastā, 1924,
Tirzas pagasts