Ķieģeļu ceplis Tirzas pagastā, 1928,
Tirzas pagasts
Ķieģeļu ceplis Tirzas pagastā, 1928,
Tirzas pagasts
Figūras "Enģelis" pamatne, 1987,
Tirzas pagasts
Tirzas Dauškāni, [1969],
Tirzas pagasts
Jaunadulienas muiža, 1928,
Tirzas pagasts
Krāsns Jaunadulienas muižā, 1928,
Tirzas pagasts
Tirzas ūdensdzirnavas, 1976,
Tirzas pagasts
Āžu dzirnavas, [192-],
Tirzas pagasts
Tirzas ainava, 1935,
Tirzas pagasts