Jaunpiebalga. Pasta nams, [192-],
Jaunpiebalgas pagasts
Jaunpiebalga, 1927,
Jaunpiebalgas pagasts
Tilts pār Gauju pie Piebalgas, 1940,
Jaunpiebalgas pagasts
Mājvieta Jaunpiebalgā, 1907,
Jaunpiebalgas pagasts
Piebalga, [191-],
Jaunpiebalgas pagasts
Klētiņa Jaunpiebalgas pagasta Zeltakrogū, 1954,
Jaunpiebalgas pagasts
Rija Jaunpiebalgas Viekšelēs, 1932,
Jaunpiebalgas pagasts
Jaunpiebalgas luterāņu baznīca, 2009,
Jaunpiebalgas pagasts