Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
J. Bāliņš no Launkalna "Saliņiem", [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Marijas Dulpes mātes portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Trīs neatpazītu vīriešu grupas portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Cara armijas virsnieki, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazīta kavalērista un zirga portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Pie ielu fotogrāfa, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Jānis Brakšs juniors, [194-],
Jaunpiebalgas pagasts
Jānis Brakšs juniors, [194-],
Jaunpiebalgas pagasts
Brakšu ģimene, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Amatierteātra izrādes dalībnieki, [193-],
Jaunpiebalgas pagasts