Brenča Biruta, Laimoņa māsa, 1945-08-26,
Jaunpiebalgas pagasts
Austra, 1929,
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazīta jaunā pāra kāzu salonportrets, 1942,
Jaunpiebalgas pagasts
Laimonis Graumanis iesvētībās, 1940,
Jaunpiebalgas pagasts
Helmuts Stabiņš, 1932,
Jaunpiebalgas pagasts
Annas iesvētības, [1938?],
Jaunpiebalgas pagasts