Subates katoļu baznīca, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Sānu joms, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Kokgriezumi, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Kokgriezumi, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Kokgriezumi, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Kokgriezumi, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Kancele, 2010,
Subates pilsēta
Subates katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Subates pilsēta
Prodes pagasta nams, 1927,
Subates pilsēta
Krusta gājiens Subatē, [193-],
Subates pilsēta