Opekalna luterāņu baznīca, [195-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna aptiekas ēka, [196-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca, 1914,
Jaunlaicenes pagasts
Dēliņkalns, 1960,
Jaunlaicenes pagasts
Dēliņkalns, 1935,
Jaunlaicenes pagasts
Apukalns, [1932],
Jaunlaicenes pagasts
Dēliņkalns, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Dēliņkalns, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Dēliņkalns. Tūristu tornis, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Apekalns, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Apukalna luterāņu baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Apustuļa figūra, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Ērģeles, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts