Usmas elku liepa, [193-],
Usmas pagasts
Usmas elku liepa, [1914],
Usmas pagasts
Usmas deju kolektīvs, [193-],
Usmas pagasts
Usmas muiža, [193-],
Usmas pagasts
Usmas koku zāģētava, [192-],
Usmas pagasts
Usmas skolēni ekskursijā, 1928-05-24,
Usmas pagasts
Usmas pagasts. Mājas "Irbiņi", [192-],
Usmas pagasts
Usmas pašdarbības teātra grupa, 1935-03-17,
Usmas pagasts
Usmas pūtēju orķestris, [192-],
Usmas pagasts
Usmenieki ekskursijā, 1927-06-12,
Usmas pagasts
Usmas muižas vagara bēres, [193-],
Usmas pagasts
Aizsardžu iesvētīšana, 1934-10-16,
Usmas pagasts
Usmas pagasta aktīvisti, [193-],
Usmas pagasts
Usmas pagasts. Māsas Rozenbergas, 1920,
Usmas pagasts
Usmas pagasts. "Bērzragu" saime, 1934,
Usmas pagasts