Seķu mājas Burtniekos, [196-?],
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa 6 klašu pamatskola, 1940,
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa 6 klašu pamatskola, 1942,
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa 6 klašu pamatskola, 1941,
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa pamatskolas skolotāji, 1948-09,
Burtnieku pagasts
Burtnieki. Izrāde "Maija un Paija", 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Velniņi Burtniekos, 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Burtnieku ezers, [193-],
Burtnieku pagasts
Riņņu kalniņš pie Burtnieku ezera, [195-?],
Burtnieku pagasts
Riņņu kalns pie Salacas iztekas, 1958,
Burtnieku pagasts
Ūdensslēpotājs, 1970,
Burtnieku pagasts
Upe nesa sudrabiņu, [193-],
Burtnieku pagasts
Melnača akmens, 2019-04-11,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 2005-05-18,
Burtnieku pagasts