Piemiņas stēla Aumeisteru muižas parkā, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas kungu māja, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muiža. Pulksteņklēts, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas kungu māja, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeisteru muižas zirgu stallis, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts