Pļaviņu novads. Būdas ezers, [193-?],
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Bērzu birze ziemā, 1939,
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. "Šķirbas", 1942,
Pļaviņu novads
Sturtu mežs pie Pļaviņām, 1942-01,
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Rīteru ūdenskritums, [191-?],
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Kolāža, [190-?],
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Daugava, [190-?],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Pļaviņas, [195-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Pļaviņas, [195-],
Pļaviņu novads
Avotakas platforma. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
"Aldiņu" mājas. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
"Aldiņu" mājas. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads