Raiskuma mežsaimniecības skolas izlaidums, 1928-1929,
Raiskuma pagasts
Raiskuma mežsaimniecības skola, [193-],
Raiskuma pagasts
Raiskuma mežsaimniecības skola, [193-],
Raiskuma pagasts