Tepera ezers Smiltenē, 1920,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupas, 1930,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupu fragments, 1936,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupu fragmetns, 1936,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsdrupas, 1936,
Smiltenes pilsēta
Tepera ezers Smiltenē, 1937,
Smiltenes pilsēta