Rugāji. Vīnu tirgotava, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju galvenā iela, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta valde, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju vidusskola, [193-],
Rugāju pagasts
Rugāju pagasts. Ēka, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts
Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts
Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta valde, [192-?],
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta mežsargi, 1938,
Rugāju pagasts
Linu siešana Rugājos, 1936,
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta mežsargi, [193-],
Rugāju pagasts
Eglaines pamatskola, [196-?],
Rugāju pagasts