Medņu (Ruduku) dižakmens, 2019-08-30,
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta pamatskola, 1935,
Rugāju pagasts