Kokmateriālu pludināšana Zalvītes upē, 1937-09-11,
Zalves pagasts
Kokmateriālu krautuve Reinātos, [195-],
Zalves pagasts
Lielzalves luterāņu baznīca, [195-],
Zalves pagasts