Neatpazīta sieviete ar govi, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitene no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitenes no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Kompānija no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Dzeldas muiža, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Miķelsonu ģimene, 1951,
Nīkrāces pagasts