Šķērveļa tilts, c-08,
Nīkrāces pagasts
Šķērveļa tilts, 1967-08,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pamatskola. Izlaidums, 1940-06-06,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pamatskolas mazpulks, 1934-09-10,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāce. Pilngadības svētki, 1987,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1926,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1931,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1929-05-17,
Nīkrāces pagasts
Velta Janševska, 1956,
Nīkrāces pagasts
Velta Janševska un Zeltīte Frīdberga, [195-],
Nīkrāces pagasts
Zeltīte Frīdberga, [195-],
Nīkrāces pagasts
Anna un Zeltīte Frīdbergas, 1949,
Nīkrāces pagasts
Zeltīte Frīdberga, 1954,
Nīkrāces pagasts
Zeltīte Frīdberga, 1954,
Nīkrāces pagasts