Zeltīte Frīdberga, 1954,
Nīkrāces pagasts
Neatpazītu sieviešu portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Vēra Frīdberga, 1948,
Nīkrāces pagasts
Labības pļaušana, [195-],
Nīkrāces pagasts
Ausma un Zeltīte Ekšteines, [195-],
Nīkrāces pagasts
Ausma Ekšteine, 1958-06-23,
Nīkrāces pagasts
Ausma Ekšteine, 1958-07-10,
Nīkrāces pagasts
Ausma Ekšteine, 1958-07-10,
Nīkrāces pagasts
Ausma Ekšteine, 1956-08-29,
Nīkrāces pagasts
Zeltīte Ekšteine, [195-],
Nīkrāces pagasts
Neatpazītu meiteņu portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Fricis Frīdbergs, [19--],
Nīkrāces pagasts
Grupas portrets, 1925,
Nīkrāces pagasts
Dzelda, [199-],
Nīkrāces pagasts
Dzeldas grava, [199-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1938,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1928,
Nīkrāces pagasts