Nīkrāces skolnieku deju kolektīvs, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolnieku deju kolektīvs, 1956,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1963-06,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas absolventi, 1957,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolēni, 1937,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Lauku ainava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Ātrais kalns Ventas kreisajā krastā, [197-],
Nīkrāces pagasts
Dzelda, [197-],
Nīkrāces pagasts
Dzelda, [197-],
Nīkrāces pagasts
Dzelda, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ainava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas upes grava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas upes grava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Aitas ganībās, [197-],
Nīkrāces pagasts