Krāslavas pamatskola, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Grāfu Plāteru pils parks, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas Valsts ģimnāzija, [193-],
Krāslavas pilsēta
Valsts Krāslavas vidusskola, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Pārceltuve, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Zirga ezers, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas katoļu baznīca, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas katoļu baznīca, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas pareizticīgo baznīca, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Dievmātes statuja, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Valsts ģimnāzija, [193-],
Krāslavas pilsēta
Zirga ezers Krāslavā, [192-],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas Katoļu baznica, [192-],
Krāslavas pilsēta
Sanatorija Krāslavā, [193-],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Grāfu Plāteru pils , [192-],
Krāslavas pilsēta