Mežvidu II, 6 klašu pamatskola, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasta vīrieši, 1920,
Mežvidu pagasts
Mežvidu muiža, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, [193-?],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1934-1935,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-?],
Mežvidu pagasts