Līgatne. Anfabrikas dambis, [192-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Arnolda kapela, [192-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [193-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [192-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Viesnīca "Paltemal", [191-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīrfabrikas klubs, [193-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Pirmās papīra dzirnavas, [191-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīrfabrika, [191-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes kokzāģētava, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [193-],
Līgatnes pilsēta
Gauja. Klintis pie Līgatnes, [193-],
Līgatnes pilsēta
Gauja pie Līgatnes, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Lustuža kalns, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīra fabrika, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne, [193-],
Līgatnes pilsēta