Salacas tilts pie Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenbergpils pamatskolas skolēni , 1912,
Mazsalacas pilsēta