Mazsalacas kapi. Numersu dzimtas kapliča, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas kapi. Numersu dzimtas kapliča, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muiža, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas mācītājmuiža, 1937,
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muiža, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Koka ēka. Mazsalaca, 1925,
Mazsalacas pilsēta
Mājturības kursu dalībnieces Mazsalacā, 1925,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas tilts, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ģimnāzija, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ģimnāzija, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Rīgas iela, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta