Emmas Liepiņas portrets, [191-],
Lazdonas pagasts
Laivu izbrauciens Sīmaņu ezerā, 1952,
Lazdonas pagasts
Harijs Liepiņš, 1952,
Lazdonas pagasts
Harija Liepiņa portrets, [195-],
Lazdonas pagasts
Lazdonas pagasta Sīmaņu ezers, 1952,
Lazdonas pagasts
Lazdonas pagasta Sīmaņu ezers, 1952,
Lazdonas pagasts
Lazdonas pagasta Ceplinieku birzs, [195-],
Lazdonas pagasts
Ģimenes portrets Lazdonas pagastā, [195-],
Lazdonas pagasts
Draudzenes Lazdonas pagastā, 1952,
Lazdonas pagasts