Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas „Šveices māja”, 2010,
Vidrižu pagasts
Bīriņu pils lapene, [192-],
Vidrižu pagasts
Bīriņu pils lapene, [192-],
Vidrižu pagasts
Bīriņu pils, [19--],
Vidrižu pagasts
Bīriņu pils, [193-],
Vidrižu pagasts