Siena novākšana Skultes Gaužās , [192-],
Skultes pagasts
Skultes muižas kalpu māja , [193-?],
Skultes pagasts
Stienes pamatskolas skolēni, [195-],
Skultes pagasts
Lielais Lauču akmens, 2018-10-11,
Skultes pagasts
Zvejnieki Skultē, [194-?],
Skultes pagasts
Skultes zvejnieki, [193-?],
Skultes pagasts