Oliņu pārceltuve, [192-?],
Plāņu pagasts
Oliņu pārceltuve, [192-?],
Plāņu pagasts
Oliņu pārceltuve, [192-?],
Plāņu pagasts
Dzīvojamā māja Plāņu pagastā, [19--?],
Plāņu pagasts
Dzīvojamā māja Plāņu pagastā, 1904,
Plāņu pagasts
Vējdzirnavas Plāņu pagastā, 2002,
Plāņu pagasts
Pārceltuve pār Gauju pie Oliņas, [193-],
Plāņu pagasts
Plāņu pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta sabiedrības nams, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta sabiedrības nams, [192-],
Plāņu pagasts
Vija Plāņu pagastā, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta nams, [192-],
Plāņu pagasts
Jaunklidzis, [192-],
Plāņu pagasts
Jaunklidzis, [192-],
Plāņu pagasts