Plāņu pagasts. Svinēšana, [19--],
Plāņu pagasts
Neatpazītu karavīru grupas portrets, [19--],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta valde, 1925,
Plāņu pagasts
Kazrunģu skolas skolnieki, [193-?],
Plāņu pagasts
Elza Blauberga uz Oliņu trošu tilta, [1973?],
Plāņu pagasts
Pie veikala "Oliņi", 1970,
Plāņu pagasts
Oliņas. Mājas "Kaķi", 1960,
Plāņu pagasts
Oliņas. Mājas "Liepiņas", 1977,
Plāņu pagasts
Oliņas. Mājas "Ezernieki", [197-?],
Plāņu pagasts
Oliņas. Mājas "Cekuli", 1978,
Plāņu pagasts