Talsi. Ieviņu ģimene, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Kāzinieku grupa, [1935?],
Talsu pilsēta
Iesvētības Talsu luterāņu draudzē, 1935-07,
Talsu pilsēta
Talsu bērni rotaļās, [1907?],
Talsu pilsēta
Talsenieku grupas portrets, [192-],
Talsu pilsēta
Talsu kopējās slimokases darbinieki, [1937?],
Talsu pilsēta
Talsu gaidu pulciņš, [193-],
Talsu pilsēta
Mozus ticīgo Talsu meiteņu grupa, [193-],
Talsu pilsēta
Talsinieku grupa, [192-],
Talsu pilsēta