Talsu mājturības skola, 1929,
Talsu pilsēta
Talsi, 1918,
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu luterāņu baznīca, 1918,
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ezers, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ezers, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ezers, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalns, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalns, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Pie pilskalna, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Vilkmuižas ezers, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalns, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalns, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Skats no Talsu pilskalna, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Pilsētas dārzs sarmā, [193-?],
Talsu pilsēta