Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Tālberga aptiekas darbinieki, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Pauls Grindulis ar ģimeni, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu apkārtnes iedzīvotāji, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu amatu papildskolas izlaidums, 1939,
Talsu pilsēta
Talsu baptistu draudze ar viesiem, [1930?],
Talsu pilsēta
Talsu pagasta aizsargu grupa zaļumballē, 1923-07-15,
Talsu pilsēta
Talsi. Kārļa Dziļlejas atdusas vieta, 2011-12-13,
Talsu pilsēta