Dzīvoklis Talsos, 1922-08-22,
Talsu pilsēta
Mežmaliete no Talsiem ar bērniem, 1929,
Talsu pilsēta
Šmīdiņa maizes ceptuve, 1938,
Talsu pilsēta
Vērmahta karavīrs ar bērniem, 1941,
Talsu pilsēta
Rokdarbnieču pulciņš Spārē, 1938,
Talsu pilsēta
Elizabete Ikše, [1938?],
Talsu pilsēta
Elizabete Ikše, [1940?],
Talsu pilsēta
Marija Ikše, [1935?],
Talsu pilsēta
Talsi. Šmīdiņa maizes ceptuve, 1938,
Talsu pilsēta
Eleonora Froma, Zigfrīds Froms, 1930,
Talsu pilsēta
Māte ar bērniem, 1938,
Talsu pilsēta
Talsi, [196-],
Talsu pilsēta
Maizniekzeļļu izlaidums, 1938,
Talsu pilsēta
Maizniekzeļļu izlaidums, 1938,
Talsu pilsēta