Talsi. Dzīvojamās mājas pagalms, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsu apkārtnes plāns, 1938,
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu biedrības nams, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Amatnieka nams, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [190-?],
Talsu pilsēta
Talsu ezera skats no Ūdens ielas, 1930,
Talsu pilsēta
Talsi pēc 1905. gada , 1906,
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ezers, 1928,
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu ezers, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsu aizsargu pulka karogs, 1923-09,
Talsu pilsēta
Talsi. Mājas pagalms, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Mājas pagalms , [193-?],
Talsu pilsēta
Talsu pilsēta. Celtnes, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Kroga iekšpagalms, 1925,
Talsu pilsēta