Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Dzedru ciema Aizupiešu mājās, 1938,
Ķūļciema pagasts
Laulības Ļaudonā, 1930,
Ļaudonas pagasts
Daniševsku ģimene, 1917,
Salgales pagasts
Kāzinieki pie baznīcas, [193-?],
Lubānas pilsēta
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Skrundas pagasts. Kāzas mājās "Cepurnieki", 1940-10-03,
Kuldīgas novads,Skrundas pagasts