Mujānu viduslaiku pilsdrupas, [192-?],
Kocēnu pagasts
Mujānu viduslaiku pilsdrupas, [192-?],
Kocēnu pagasts
Mujānu viduslaiku pilsdrupas, [192-?],
Kocēnu pagasts
Mujānu viduslaiku pilsdrupas, [192-?],
Kocēnu pagasts
Mujāni. Viduslaiku pilsdrupu fragments, [192-?],
Kocēnu pagasts
Grobiņas Livonijas ordeņa pils drupas, [193-?],
Grobiņas pilsēta
Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas, [191-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas, [191-?],
Ērģemes pagasts
Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas, [19--],
Ērģemes pagasts
Kandavas pils pilsdrupas , [192-?],
Kandavas pilsēta