Rēzekne. Dārza iela, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [191-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Plūdi Rēzeknes pilsētā, [192-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. 15. maija iela, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Daugavpils šoseja, [191-?],
Rēzekne
Jelgava. Rātslaukums, [191-?],
Jelgava
Jelgava, [193-?],
Jelgava
Jelgava. Rātsnams, [191-],
Jelgava
Tukums, [191-],
Tukuma pilsēta
Tukums, [191-],
Tukuma pilsēta