Tirzas pagasts. Lugas iestudējums, 1924,
Tirzas pagasts