Foļvarkas vecticībnieku baznīca, 1980-09,
Kastuļinas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu baznīca, 2004,
Aglonas pagasts
Foļvarkas vecticībnieku baznīca, 1980-09,
Kastuļinas pagasts
Kapiņu pamatskola, 1938,
Aglonas pagasts