Jāna Lībiņa 60 gadu jubileja, 1988-07,
Andrupenes pagasts
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta