Divu neatpazītu sieviešu salonportrets, [192-?],
Tukuma pilsēta
Inta no Rīgas, 1947-07-09,
Rīga
Ruta un Renāte no Vecpiebalgas, 1939,
Vecpiebalgas pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts
Pāvilostas mols pirms rekonstrukcijas, 2014,
Pāvilostas pilsēta
Pāvilosta, 2014,
Pāvilostas pilsēta