Lieģu muižas pils, [193-],
Tadaiķu pagasts
Vidrižu muižas pils, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidrižu spirta dedzinātava, [193-],
Vidrižu pagasts
Vidrižu spirta dedzinātava, [193-],
Vidrižu pagasts
Rīga augustā, [197-?],
Rīga
Skats Aspazijas bulvārī, [193-?],
Rīga
Rūdolfs Brūveris, 1932,
Rīga
Oskars Ziemelis, 1939,
Liepāja
Neatpazīta vīrieša salonfotogrāfija, [193-?],
Madonas pilsēta
Laulības Ļaudonā, 1930,
Ļaudonas pagasts