Aizputes malkas pils, 1997-08-19,
Aizputes pilsēta
Ķemeri. Peldu iestāde, [193-],
Jūrmala
Zebrenes patērētāju biedrības nams, [193-],
Zebrenes pagasts
Mālupes "Jaunā" skola, [19--],
Malienas pagasts
Vilhelmīne Minna Oglevica , 1939,
Skrudalienas pagasts