Mežotnes pilskalns, [193-],
Rundāles pagasts
Aizkraukles luterāņu baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Vecmēmeles dzirnavas, [1920-],
Mazzalves pagasts
Aizkraukles novads. Siena šķūnis, [193-],
Aizkraukles novads
Sērenes pagasta skola, [192-],
Sērenes pagasts
Lielvārde. Viesnīca, [191-],
Lielvārdes pilsēta
Daudzevas tautas nams, [192-],
Daudzeses pagasts
Pārceltuve pār Daugavu pie Jaunjelgavas, 1933,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Neretas luterāņu baznīca, [192-],
Neretas pagasts
Skrīveru tautas nams, [193-],
Skrīveru novads
Skrīveru stacija, [192-],
Skrīveru novads
Taurkalnes patērētāju biedrība, [193-],
Vecumnieku pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts